Teknisk översikt

Vårt designcenter online är komplett med blockspecifikationer, CAD-detaljer och idégallerier. Leverera djupgående tvärsnitt, designar layouter och rapporter med MagnumStones kraftfulla, användarvänliga programvara för att planera och driva projekt framåt. MagnumStone hjälper ingenjörer och arkitekter att spara tid och minimera kostnaderna för att designa stora blockstödmurar. Från bostads- och kommersiella applikationer till komplex infrastrukturutveckling, vårt team av experter och värdefulla resurser kan hjälpa dig att framgångsrikt uppnå kreativ design som passar ditt projekt.

MagnumStone är stolta över att kunna erbjuda denna insiktsfulla utbildningskurs som beskriver nyckelkomponenterna och fördelarna med stödmurssystem med stora block genom praktisk virtuell onlineutbildning. Deltagarna kommer att lära sig av branschexperten Vern Dueck, mästerväggbyggare och CornerStone-uppfinnare, om de inre funktionerna, kreativa designerna och framgångsrika sätt att bygga hållbara, långvariga stödmurar.

Förutom att erbjuda förfinade bästa praxis ger MagnumStone även support med avseende på försäljning, kundsupport och tekniska resurser. Upptäck mer om hur MagnumStone stödjer sina ingenjörer här: